Writer, Photographer, Journalist

Archive for March, 2010

Osmanlının çöküş yıllarında yüzü Batı’ya dönük nüfus hareketleri ve ‘Soyaile’ Onur Büyüğü Sayın Keramettin Şenocak ile söyleşi; “Diyor ki, 1877-78 Osmanlı Rus savaşından sonra Kars, Ardahan ve Batum şehirleri Rusya’ya veriliyor. Sınır Bardız’ın yarım saat batısında, Hanas’la Bardız arasından geçiyor. Bardız, Göreşken, Zakim.. yani bizimkiler Ruslarda kalıyor.”

Osmanlının  çöküş yıllarında  yüzü Batı'ya dönük nüfus hareketleri ve ‘Soyaile’ Onur Büyüğü Sayın Keramettin Şenocak ile söyleşi; "Diyor ki, 1877-78 Osmanlı Rus savaşından sonra Kars, Ardahan ve Batum şehirleri Rusya’ya veriliyor. Sınır Bardız’ın yarım saat batısında, Hanas’la Bardız arasından geçiyor. Bardız, Göreşken, Zakim.. yani bizimkiler Ruslarda kalıyor."

Sınır olmak ve sınırda olmak! Kars Platosu’nu sık sık saran sosyal, siyasal, ekonomik güç bağlamında  uzun yıllar boyu süren istikrarsızlık vardır. Bu bağlamda belirsizlik rüzgarlarının şiddetle estiği Batı’nın Doğu’su Hıristiyan Çarlık Rusya’sı ile evet, Orta Doğu’nun Batı uzantısı İslam Arap Şeriatçısı Osmanlının kamplaşması ile Kafkasya’daki boşluğun hangi güçler tarafından doldurulacağının kestirilemediği yıllar söz konusu. Batı’nın Doğu uzantısı […]