Writer, Photographer, Journalist

Sarıkamış 1936… Kars Platosu Efsaneleri devam ediyor… Doğu Ekspresi ile Ankara’ya gireceğiz, demiştim. Cemal Bey, kardeşi Kemal Bey, iki efsane kardeş yan yana yerde oturuyorlar…

Kars Platosu, Sarıkamış, Ankara ekseni üzerinde iz süreceğiz demiştik.

Cemal Bey Efsanesi yeni doğan Başkent üzerinde yükseliyor, diye söze ara vermiştik.

Ne oldu? Ankara, 1950’ler ve Cemal Bey Eefsanesi’ne ne oldu?

Renkli bir hayat yaşamış, 1924 doğumlu Cemal Bey, unutulmuş bir fotoğrafı koşturur.

Sarıkamış 1936 blog dizisi de işte yine buna benzer nedenlerle bu satırların yazarını konuşturur.

Bu efsanede çok şey var. Ankara’ya bir yoldan gireceğiz, demiştik. Evet!

Bir roman nasıl yazılır, derken, bunlar Ankara tarihi için başlangıç noktası olabilir.

Değerli İzleyici,

Ankara, bugünkü haber yazı, denizin ortasında yükselen bir ada gibi tarihe dönük bir çerçevede işliyor.

Cemal Bey Efsanesi önhazırlık, başlangıç yazıları olarak şu bloglarda sizleri bekliyor…

İlkin http://edebiyattekinsonmez.blogspot.com/

Ardılı blog; http://karstekinsonmez.blogspot.com/

Dönem öyküleri için birinci derecede kişilere gidemiyoruz. Onlar yok!

Örnekse en üstte (1950) eşiyle yan yana halası Fatma Hanım ve fotörlü Cemal Bey yok.

Örnekse en alttaki grupta (1950) Selahattin Bey, büyük hala Fatma Hanımın oğlu yok.

Fotörlü, otuzunda ticaret ve bürokrasi içinde olan Cemal Bey bugün yok. Ne oldu?

Müzik tutkunu, TRT Ankara radyosunda tarım programında yıllarca konuşan, sesi güzel arıcılık uzmanı… Nerede?

Üstte (1950) gördüğümüz fotörlü, 1920’lerdeki Hollywood aktörü görüntüleriyle yansıyan Cemal Bey yok bugün.

Cemal Bey 1924, Sarıkamış Bardız, Kars doğumlu.

Anlatılmaya değer çocukluk günleri ve Ankara Ziraat Fakültesi…

Çok farklı nüfus hareketleri Ankara’yı merkez yapmış durumda.

Ailenin dört nala koşan atlısı, o günler ailenin en yüksek uçan kanatlısı Cemal Bey.

Cemal Bey, 1950 başları ya 40’lı yılların sonunda Ankara’da.

Lise mezunu bir genç ne yapar Ankara’da?

Yirmi beş yaşlarında Ziraat Fakültesi mezunu olur.

Ankara, onunla Ankara olur. Bu bir anlamda Cemal Bey’in Ankara’sıdır.

Öykü kahramanları Ankara sahnesinde birer birer rol aldılar o yıllarda.

Anlatı olarak geride ne kaldı, diyeceksiniz. Bakın rol dağılımı yeni başladı.

Sinema tekniği gibi olayı geri sarıyorum.

Cemal Bey, kardeşi Kemal Bey yan yana ikisi de yerde oturuyorlar Sarıkamış 1936’da.

Ayakta ardılı iki kardeş; Kerem Bey ve Celal Bey sırasıyla ikişer yaş var aralarında.

Altı erkek kardeş, üç kız kardeş… şimdi neredeler?

Geçmiş işte bu fotoğraflarda durur. Yol ayrımları da örtüşen, ayrışan yanlar da olur.

Sağda (1936) bağdaş kurmuş çocuk grupta sol başta (1955) durur.

Değerli İzleyici,

Sağda 1924 Sarıkamış doğumlu Cemal Şenocak, 1936’daki o fotoğrafta on iki yaşındadır.

Bu fotoğrafta gördüğünüz on iki yaşındaki köy çocuğu Cemal Bey… Tahmin edin bakalım!

Yeni oluşan Ankara ticaret burjuvazisi ya da Türkiye bürokat burjuvasi içinde yer alacak mı?

Bu projenin birkaç ayrı hedefi var. İlk anlatıda değindim.

İlkin düz bir koşu. Sonra virajlar, çakışan ve ayrışan yollar öne çıkacak.

İlk hedef; bir aile ve Kars Platosu’ndan yola çıkan nüfus hareketleri ile Ankara tarihi için bize bazı anektodlar verecek.

Cemal Bey Ankara yüksek bürokrasi çevresine yükselir.

Cemal Bey iki kulvarda aynı anda koşar.

Mekik gibidir bu koşular. Sakin tırmanır, serinkanlılıkla yolunda ilerler.

Birisinden hız alır, tekerlek patinaj yapmadan gövde bir ötekine sıçrar.

Şöyle ki potansiyel enerji, bir anda kinetik enerjiyi de üretir.

İniş bu teknikte yoktur. İnişi de başka bir yükseliş için ortaya çıkar.

Cemal Bey, Ankara yüksek bürokrasi çevresinde Ziraat Bakanlığı kadrosu ile geleceğini hızlandırır.

Ankara ticari burjuvazi kesiminden Sevim Hanım’la evlenerek, Türkiye’nin geleceğinde sağlam yerini alır.

Vagonun birisi inerken, ötekini yukarı çeker… Bir tahtaravalli gibi Cemal Bey ne yaparsa yapsın hep yükselir… Evet!

Tünelin sonundaki bir nokta ışık gibi beliren bakanlık koltuğuna doğru vakur adımlarla tek başına ve modern bir Gandi gibi pasif/etkinlikle ilerler.

(Sürecek)

Sevgi, içtenlik…

Tekin SonMez, Stockholm, 2 Mart 2011

Bakınız;

http://aktifetkin.blogspot.com/

http://bardiztekinsonmez.blogspot.com/

Leave a Reply