Writer, Photographer, Journalist

Tolstoj; Savaş ve Barış; Bits and pieces between life and death. Tolstoj (Lev 1828-1910) insanlığın bu tutkusunu ‘Savaş ve Barış’ adlı realist/gerçekçi romanıyla yansıttı ve unutulmazlar arasına girdi bu roman ve Tolstoj. Bu erekle, modern gazetecilik adına bu kez bir askeri müzeye gittik.

Saker och ting mellan liv och död.

Nesneler ve şeyler arasında yaşam ve ölüm. Evet!

Nesneler ve şeyler arasında yaşam ve ölüm.

Bu tümce geniş bir anlam içeriyor.

İnsan, nesneler ve şeyler arasında yaşar ve ölür anlamında gibi görünüyor ilk bakışta.

Geniş açıdan bunu görür insan.

Yerine göre nesnelerin arasına doğar, şeylerin arasında gidip gelerek büyür.

Sonra ne olur?

İlk başlarda anlamsız olan nesneler anlam kazanır yavaş yavaş.

Değerli İzleyici,

Bu blog öncelik sırası yapmış değil.

Bu satırların yazarı, Afganistan’a (2004) savaş muhabiri olarak gitti.

O gün konu savaş muhabirliği idi ve savaş vardı orada.

Bugünkü konu ise savaştan geri kalanlar.

Bunun ironik olduğunu biliyoruz.

Modern gazetecilik biraz da budur.

‘Haber’ journalizm bizim işimiz.

Bakın, bunlar da var kısacası!

Yüzlerce Web Site ve bloglarla farkımız bu.

Bu erekle, modern gazetecilik adına bu kez bir askeri müzeye gittik.

Tarih öncesi çağlardan bu yana savaş her yerde var.

Tolstoj (Lev 1828-1910) insanlığın bu tutkusunu ‘Savaş ve Barış’ adlı realist/gerçekçi romanıyla yansıttı.

Unutulmazlar arasına girdi bu roman ve Tolstoj.

İnsanlar arasındaki bu mistik savaş tutkusu da henüz tam anlaşılmış değil.

Konunun önemi ortada.

Bundan ötürü ‘Saker och ting mellan liv och död’ adlı sergi motifleri, daha özü savaşlardan geride kalan objeler, şeyler ve nesneler burada  başka bir gün sunulacak.

Bu sergi 2011 yılı boyunca Oslo’da izleyici bekliyor.

Sevgi, içtenlik…

Tekin SonMez, 24 Ocak 2011, Stockholm 

Leave a Reply