Writer, Photographer, Journalist

Materialbiblioteket Stockholmmässan och The bioenergy challenge och Green for growth and Spara Energi; A new technology

Bu sezon izlediğimiz fuar etkinliklerinde öne çıkan ögelere bakalım.

Hemen tüm hamlelerde bio enerji ve çevre gibi anlatımlar öne çıkıyor fuarlarda.

Mavi gezegen avuşlarımızın içinde sanki!

Motorlu araçlarda en son buluşlar nedir?

Elektirikle işleyen otomobil taslakları!

Isı ve ışık enerjisi konusunda en son önermeler nedir? Güneş enerjisi!

Ütopik yeni bir dünya tasarımı, bir kasırga gibi hızla gerçeklik düzleminde ele alınırken bio enerji ilk başvuru kaynağı oluyor.

Yapı, inşaat sektöründen, enerji üreten ürünlerin yapımına dek hemen her yerde doğal malzemeler örnek veriliyor.

Elektrik mi söz konusu, rüzgar var! Gaz mı gerekiyor, güneş var!

Böyle gelişmeye ve evrilmeye açık tasarımlar insanları umutlandırıyor.

İyi, hoş şeyler bu tür tasarımlar. Gerçek nedir? Doğru tümce şöyle olmalı!

Enerji konusunda gerçek nedir?

‘Malzeme kütüphaneleri’ diye bir sunum da var yanda.

Gerçekten de böyle bir inşaat/yapı kütüphanesi var mı?

Mavi gezegenin enerji stoklarının geleceği var mı?

Bence bu tümce, gerçeği daha yalın veriyor.

Enerji konusunda gerçek!

Kitlelerin bugünkü refah düzeyi, gelecek yirmi yıl garanti edilmiş olsun diyelim…

Yirmi yıl sonrasında ne tür bir enerji bu refah düzeyini sürdürür…

Bakın işte bu tartışmalıdır.


Tartışmacı tüm aktörler, hangi rolü üstlenirseler üstlensinler…

Buraya dikkatle bakın, bu aktörler bir ayakları ile yere basarken, öteki ayaklarıyla boşlukta, hatta bir ayakları havada duruyor.

Kim bu aktörler? Enerji kaynaklarını bir ellerinde tutan yöneticiler?…

Direktörler, geleceğin tasarımına soyunmuş toplum mühendisleri… siyaset aktörleri…

Gelişmekte olan ülkelerin durumu ise daha da zor.

Her toplumda, belli kesimlerin doğaya dönüş programları iki sorunsalı de yedeğinde getiriyor.

Doğaya dönüş ilkel yaşama dönüş mü olacak?

Doğaya dönüş, köy ve kır yaşamı ise bu alanlarda bugünkü refah düzeyi olacak mı?

Avrupa Birliği altında görünen ülkeleri de ikiye, üçe ayırabiliriz.

Siz dörde de ayırabilirsiniz.

İskandinavya ülkeleri, doğaya dönüş derken, doğal enerjiden söz ediyorlar.

Türkiye’de olduğu gibi köylere, kırlara dönüş daveti değildir bu.

İskandinavya ülkeleri doğa enerjilerini daha çok kent yaşamı içinde kullanma projeleri peşindeler.

Bu ülkeler, nüfus hareketleriyle stabil oldukları için, bu programlarda uygulama oranı fazla zorluk çıkarmaz görünüyor.

Güney, AB Akdeniz Ülkeleri ise daha farklı programlar uygulasalar da, sonuç olarak enerji konusunda daha çok sıkınılı bir döneme geçecekler gibi görünüyor.

Bu ülkelerde nüfus hareketleri, İskandinavya ülkeleri kadar stabil değil.

Enerji tüketiminde etken olan bir durum da yükselen nüfus hareketlerinin ortaya çıkaracağı fazla tüketimdir.

Bu iki çizginin dışında, dengeli nüfus hareketleri olan İskandinavya ülkeleri doğal enerji kullanımı ile birlikte, tutumlu enerji kullanımı teknolojsi için de uğraşıp duruyor.

Evet! Bunlardan birisi de ‘tasarruf’ teknolojisi! Spara energi!

Enerjiyi nasıl daha az kullanarak, yine aynı sonucu alırız teoremi üstüne saat gibi işleyen çalışmalar var.

Yapı- inşaat endustrisi, ortaya çıkan yeni dalga alıcıları da göz önünde tutacak.

Nüfus hareketlerini kontrol altında tutulmasıyla birlikte yaşlı ve fakat sağlıklı olan toplumun orta kesimi de yeni enerji bağlamında ortaya çıktılar.

Bu alıcı gruplarından birisi yaşlı ve fakat sağlıklı olan “seniorerna” başlığı altında anılan gruplar var.

Bunlardan “seniorerna” grubunun gelecekteki ev istekleri sağlıklı yaşlılar ve zengin olan gruplar diye ikiye ayrılıyor.

Yeni bir dünya tasarımında, yeni enerjilerin olduğu ve yapımında doğal malzemelerin kullanıldığı yeni evlerde yaşamak isteyenler…

Para sorunu bulunmayan ve vilları yeğleyen grup…

İskandinavya’da inşaat yapı sektörü ile, enerji sektörü bu iki alıcı grup doğrultusunda yeni projeler peşinde atbaşı birlikte koşuyor.

Sağlam yatırımı seven, güçlü alıcı bunlan…

Bu sektör bu iki grup üzerinden yeni üretim referansları veriyorlar ve doğacı projelerle ortaya çıkıyor ve hamle üstüne hamle yapıyorlar…

2014’e kadar olan sürede programlar tam gaz ilerliyor.

Geleceğe açık ve geleceği açık böyle bir toplum var İsveç’te.

Yeniden dünya tasarımı da, doğayı nasıl ederiz de daha insanca kullanırız ve doğa insan uyumunu nasıl sağlarız tartışmalarıyla ilerliyor.

Bu türden konular yaşlı genç, erkek kadın denmeden açık ortamlarda tartışılıyor.

Orman ürünleriyle yapılan bir tasarım da büyük ödül aldı bu fuarda.

Aşağıda tasarımı yapan iki genç ve yanda ise tasarım olan ağaçlardan bir yapı.

Bu tür faurlar da her türlü yeni buluşlar, özellikle gençler gönendiriliyor.


İşte ağaç tasarımı konusunda ödüllendirilen iki genç geleceğe nasıl da umutla bakıyorlar…

Bu arada yapı/inşaat sektöründe çalışanların durumu nedir, diye sorabilirsiniz.

Görüldüğü gibi biraz da merak isteyen, bu eğlenceli olduğu kadar eğitici ve öğretici konu sürecek…

Sevgi, İçtenlik…

Tekin SonMez

12 Nisan 2010, Stockholm

Fotoğraflar; NİS Media, Feryal Özkale Sönmez – Tekin SonMez

Leave a Reply